dilluns, 23 de gener de 2017

Etiquetatge a la bilbioteca!

A la biblioteca de l'escola, ja fa temps que ens dediquem a etiquetar tots i cadascun dels llibres. Es tracta d'enganxar dues etiquetes al llom:

1a etiqueta: uns nombres i unes lletres que ens informen de l'ordre de cada llibre en el prestatge.
2a etiqueta: un dibuix que ens indica la temàtica del llibre. 

Els temes que bàsicament tenim són: 
Obres Generals, Filosofia, Religió, Ciències Socials, Llengua, Ciències Naturals, Ciències Aplicades, Arts, jocs i esports, Literatura, Història i Geografia.